Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego infloris.pl

 

Wstęp do polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów lub potencjalnych Klientów sklepu w związku ze sprzedażą towarów w sklepie internetowym infloris.pl. Polityka prywatności ma na celu również pomóc zrozumieć praktyki oraz warunki w ramach, których sklep infloris.pl zbiera, używa i przechowuje Twoje dane osobiste. Polityka dotyczy danych zebranych:

 • na stronie infloris.pl
 • z komunikacji z infloris.pl poprzez wiadomości email.
 • podczas rejestracji do sklepu w celu złożenia zamówienia

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jednocześnie każdy, kto podaje dane osobowe w sklepie infloris.pl, zapewnia, że podawane przez niego dane są kompletne i poprawne, a w przypadku podawanego adresu email oświadcza, że jest jego właścicielem.

 

Kto jest administratorem danych osobowych sklepu internetowego infloris.pl ?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Mariusz Felba prowadzący działalność gospodarczą Infloris Mariusz Felba z siedzibą w Ciechanowie, NIP: 5661758618 REGON: 130454393.

 

Jakie dane zbieramy?

W zależności od celu, w jakim korzystacie ze sklepu infloris.pl zbieramy następujące dane:

 • Kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie infloris.pl
  • E-mail – konieczny do wysłania wiadomości i dalszej komunikacji
 • Rejestracja / złożenie zamówienia / dane do faktury
  • E-mail – konieczny do logowania do infloris.pl oraz do komunikacji związanej z korzystaniem z infloris.pl
  • Imię i nazwisko – konieczny do zaadresowania przesyłki i do wystawienia dokumentu sprzedaży (w przypadku prośby o fakturę)
  • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki
  • Numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy kurierskie)
  • Nazwa firmy oraz NIP – konieczne do wystawienia faktury
 • Dane związane z korzystania z usługi Google Analytics służące do analizy oglądalności stron internetowych: adres IP, przeglądarka, system operacyjny, język, przeglądane strony i czas przeglądania stron w sklepie infloris.pl

Jak zbieramy dane?

Dane zbierane są na stronie infloris.pl w dwojaki sposób:

 • Dane zbierane bezpośrednio poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez użytkownika poprzez formularze na stronie infloris.pl (formularz kontakt i rejestracja)
 • Dane zbierane pośrednio poprzez „ciasteczka” (polityka plików cookies opisana jest szerzej w dalszej części polityki prywatności)

W sklepie infloris.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora danych osobowych serwisu infloris.pl. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

 

Dlaczego prosimy o Twoje dane?

Dane zbierane przez nas w celu:

 • Realizacji zamówień dokonany w sklepie infloris.pl i wywiązania się z obowiązków związanych z zawarciem umowy na odległość
 • Zapewnienia wglądu do informacji związanych z kontem w sklepie infloris.pl (np. historia zamówień)
 • Kontaktu z klientami, kontrahentami lub potencjalnymi klientami, kontrahentami.
 • Poprawy i udoskonalenia doświadczenia użytkownika (User Experience) mianowicie: umożliwić naszej stronie infloris.pl rozpoznawanie urządzeń do przeglądania strony infloris.pl, rozpoznawać użytkowników, oszczędzając ich czas związany z podawaniem tych samych informacji wielokrotnie potrzebnych do wykonywania tych samych zadań/akcji na stronie infloris.pl.
 • Analizy i badania ruchu użytkowników na stronie infloris.pl w celu przystosowania strony do bycia prostej w użyciu i zapewnieniu odpowiednio szybkiej odpowiedzi na zapytania. 

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Dane podane podczas komunikacji lub rejestracji w infloris.pl są przetwarzane wyłącznie przez infloris.pl

Dane podane podczas składania zamówienia są przetwarzane przez infloris.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • Imię, nazwisko, telefon, adres, email wskazane, jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przekazywane są do DPD Polska oraz Poczta Polska.
 • Imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres wskazane, jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży (faktura) są przekazywane w postaci papierowego dokumentu sprzedaży do firmy księgowej.

W przypadku skorzystania z płatności online (przelewy24.pl) z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez infloris.pl.

Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych osobowych infloris.pl a firmą hostingową dostarczającą rozwiązania IT (tj. konta poczty elektronicznej, serwery oraz infrastruktura IT) , firma domenomania.pl staje się podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych infloris.pl.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, infloris.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. Administrator danych osobowych nie powierza, nie udostępnia i nie sprzedaje zebranych danych podmiot trzecim.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność, bez ograniczenia czasowego, dlatego sklep infloris.pl przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie, „Dlaczego prosimy o Twoje dane” tj. tak długo jak osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę oraz tak długo jak jest to konieczne do realizacji umowy kupna/sprzedaży produktów w sklepie infloris.pl z wyjątkiem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Jeśli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy, Twój adres email będzie przechowywany do momentu ustania przydatności.  
 • Biorąc pod uwagę konto użytkownika oraz dane związane z dokumentacją księgową (np. nazwa i adres firmy, NIP) będą przechowywane do momentu ustania przydatności i zgodnie z wymaganiami ordynacji podatkowej (obecnie 5 lat)
 • Pozostałe dane związane z rejestracją i złożeniem zamówienia przechowywane będą do momentu, w którym Klient wyraża na to zgodę lub istnieje inna podstawa prawa do przetwarzania tych danych (np. realizacja umowy lub realizacja prawa klienta do gwarancji bądź ochrony sprzedawcy). Ten okres czasu, co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata.

 

Jak chronimy Twoje dane?

Administrator danych osobowych wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów należą:

 • Certyfikat SSL zaimplementowany dla domeny infloris.pl, który chroni informacje przesyłane pomiędzy osobą odwiedzającą stronę infloris.pl a serwerem, na którym strona się znajduje. Dzięki szyfrowaniu danych połączenie jest zabezpieczone przez „podsłuchaniem” go przez osoby trzecie. Certyfikat SSL chroni dane prywatne użytkowników strony, takie jak dane teleadresowe, loginy i hasła.
 • Urządzenia, na których odbywa się przetwarzanie danych zabezpieczone są hasłem, programem antywirusowym oraz zaporą sieciową (tj. firewall)
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Infrastruktura domenomania.pl znajduje się w serwerowni spełniającej rygorystyczne wymogi.

 

Jakie są Twoje prawa?

 • Możesz przeglądać stron infloris.pl bez podawania, jakichkolwiek danych
 • W każdym momencie, możesz zmienić, sprostować dane osobowe samodzielnie poprzez zalogowanie się do sklepu infloris.pl i aktualizacje danych poprzez panel klienta.
 • Możesz zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, tzw. prawo do bycia zapomnianym:
  • Możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych
  • Możliwość żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie.
 • Zmianę danych oraz chęć ich usunięcia można zgłaszać bezpośrednio do administratora danych osobowych wysyłając email na adres biuro@infloris.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 502498318 lub z poziomu „Moje konto” na stronie sklepu.
 • Masz prawo do przenoszenia danych, czyli
  • Otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, uprzednio dostarczonym administratorowi. Opcja dostępna z poziomu „Moje konto” na stronie sklepu.
  • Prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych
 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Administrator danych osobowych zachęca do kontaktu pod numerem telefonu +48 502498318 lub e-mail biuro@infloris.pl

 

Zmiana polityki prywatności infloris.pl

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego infloris.pl. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka plików “cookies”

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Infloris Mariusz Felba.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Infloris Mariusz Felba używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl